ข่าวเด่น

photo

ผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มช. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ โยธา มช. ตั้ง CMU RailCFC ดันรากฐานรางไทย ก้าวไกลวิ่งไปทันโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต มอบหมายและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญเรื่องการฐานรากรางไทย โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทัพหน้า จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมโยธา และระบบฐานรากขั้นสูง (Chiang Mai University Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center: CMU RailCFC) โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ดังกล่าว พร้อมบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนกว่า 18 ล้านบาท จากมหาวิทยาลัยฯ
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมใจจัดกิจกรรม ENGINEERING VOLUNTEER DAY ส่งบุคลากรอาสาประจำหน่วยฉีดวัคซีน ศูนย์กีฬาฯ มช.

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ร่วมเป็นจิตอาสา อยู่ประจำจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีน Covid – 19 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช เพื่อให้บริการประชาชน ในเวลา 07.15 – 14.00 น. วันที่ 20 ม.ค. 65
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช ภูมิใจ ก้าวไกลสู่ผู้นำด้านการศึกษา ขับเคลื่อน 1 ใน 9 หลักสูตรแรกของไทย ได้มาตรฐาน ABET พร้อมผลิตวิศวกรเพื่ออนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรไทย ยกระดับไกล ในสากล สร้างความเชื่อมั่นตลาดแรงงานของโลกแสดงศักยภาพวิศวกรไทยที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นไทยโดดเด่น ทำงานทัดเทียมกับนายช่างต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม
อ่านต่อ

ข่าวสาร

28-01-2022

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป

28-01-2022

Kick off! วิศวฯ มช. เปิดโครงการวิจัยและพัฒนา “ระบบจัดการพลังงานแหล่งสะสมพลังงาน เอื้อหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์”

28-01-2022

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190009 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

26-01-2022

ผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มช. 2565

25-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190018 สังกัดงานการเงินการคลังและพัสดุ

25-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP 190012 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25-01-2022

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP 190011 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

24-01-2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี มโนภินิเวศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสหาการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ดร.วาปี มโนภินิเวศ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.อรรณพ วงศ์เรือง
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th