ข่าวเด่น

photo

ENTANEER the series EP.01: TCAS 3

ข้อมูลสำหรับ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย TCAS รอบ 3 โดยจะเป็นทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ คอมฯ มช. คว้า 2 รางวัลจากการการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2021) ครั้งที่ 23

2 ทีม นศ.ป.ตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในสาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง และรางวัลชมเชย จากสาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในระดับนิสิต นักศึกษา ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจัดว่าเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในสาขานั้น ๆ
อ่านต่อ
photo

Kick off การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้สะดุดใจกลุ่มเป้าหมาย วิศวฯ มช. จัดบรรยาย “การสื่อสารองค์กร”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดบรรยายเรื่อง “การสื่อสารองค์กร” เพื่อเดินหน้าสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสะดุดใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวฯ มช. เวลา 09.30 -11.00 น.
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ก้าวไกล ขับเคลื่อนไปด้วย “Digital Transformation”

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
อ่านต่อ

ข่าวสาร

08-04-2021

นศ. วิศวฯ คอมฯ มช. คว้า 2 รางวัลจากการการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2021) ครั้งที่ 23

08-04-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะ

05-04-2021

ENTANEER the series EP.01: TCAS 3 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย TCAS รอบ 3

02-04-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

31-03-2021

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190137 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

29-03-2021

Kick off การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้สะดุดใจกลุ่มเป้าหมาย วิศวฯ มช. จัดบรรยาย “การสื่อสารองค์กร”

26-03-2021

วิศวฯ มช. ก้าวไกล ขับเคลื่อนไปด้วย “Digital Transformation”

23-03-2021

คณบดี พร้อมคณาจารย์ วิศวฯ มช. เข้าพบรองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการหลวง เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงวิชาการ

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ)

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th