ข่าวเด่น

photo

แถลงการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

แถลงการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ณวันที่ 17 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ
photo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ
photo

ทีม IT มงฟอร์ต เข้าดูงานระบบ Server + VDI คณะวิศวฯ มช.

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจนคณะบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Virtual Desktop Infrastructure; VDI)
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Noriyuki Kubodera, Vice President of Murata Manufacturing Co., Ltd. Representative of MSF โดยมี Mr.Hirokazu Sasahara, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd, และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัทมูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2021 และอธิการบดี มช.เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ

ข่าวสาร

25-10-2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในเบื้องต้น เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

21-10-2021

ทีม IT มงฟอร์ต เข้าดูงานระบบ Server + VDI คณะวิศวฯ มช.

15-10-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

14-10-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดงานบริการการศึกษา

11-10-2021

วิศวฯ + สถาปัตย์ฯ มช. ร่วมวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาค และกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร

07-10-2021

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2021

07-10-2021

วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Basic Excel)”

07-10-2021

[Important Announcement: For International Engineering Students] เปิดแล้ว!! Chiang Mai International Engineering School พื้นที่สำหรับนักศึกษาวิศวฯ หลักสูตรนานาชาติ

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ASSOCIATE PROFESSOR DR.KENNETH JOHN COSH
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th