คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ “

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ ” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทหารและพลเรือน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ