ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. – ม.พะเยา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้พื้นฐานความรู้วิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้พื้นฐานความรู้วิศวกรรม กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก
อ่านต่อ
photo

วิศวะ มช. หารือร่วมกับสมาคม นศ.เก่า วิศวฯ มช. วางแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยนายกสมาคมฯ สมัยที่ 20 คุณเมธี อนิวรรตน์ และผู้แทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. สาขาภาคเหนือ
อ่านต่อ
photo

วิศวะ มช. และ มูลนิธิ นศ.เก่า วิศวฯ มช. ร่วมสานต่ออนาคตทางการศึกษา มอบทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับ มูลนิธิและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “มูลนิธิพบปะนักศึกษาทุน” เพื่อเป็นโอกาสในการปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ได้รับทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
อ่านต่อ
photo

มุ่งสนับสนุนการเรียนของ นศ. วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 67

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 3 ทุน ประกอบด้วย ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 4,545,000 บาท, ทุนลูกเราชาวเกียร์และทุนสานฝันปั้นวิศวกร มูลค่า 4,062,000 บาท และ เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก มูลค่า 1,017,000 บาท
อ่านต่อ

ข่าวสาร

18-07-2024

วิศวฯ มช. ต้อนรับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการทางด้านพลังงานทดแทน

17-07-2024

วิศวฯ มช. ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

16-07-2024

วิศวฯ มช. – ม.พะเยา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้พื้นฐานความรู้วิศวกรรม

13-07-2024

วิศวะ มช. และ มูลนิธิ นศ.เก่า วิศวฯ มช. ร่วมสานต่ออนาคตทางการศึกษา มอบทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ปี 2567

12-07-2024

Special Lecture “Smart and Sustainable Factories of the Future” by Prof.Dr.Erwin Rauch

12-07-2024

วิศวะ มช. หารือร่วมกับสมาคม นศ.เก่า วิศวฯ มช. วางแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต

10-07-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

10-07-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนจอมทอง                                                

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th