ข่าวเด่น

photo

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาการวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน – แมดิสัน
อ่านต่อ
photo

เด็กวิศวะคอม มช. คว้าที่นั่งตัวแทนภาคเหนือ! สำหรับผู้ที่มีทักษะสุดยอดด้านสายสัญญาณชั้นเลิศ เข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวทีการแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 12

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวพนิดา สุทธภักดิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ นายแมท แทนไท คอช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติทางวิศวกรรม) เข้าร่วม การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ Cabling Contest ปีที่ 12
อ่านต่อ
photo

Building Engineering Bridges with Inha University

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ่านต่อ
photo

CM-IES, ENG Representatives Proudly Witness MOU Signing Ceremony, Enhancing Academic Collaboration Between CMU and Chang’an University

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Chang’an University ณ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อ่านต่อ

ข่าวสาร

25-06-2024

วิศวะ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ IceCube จาก University of Wisconsin-Madison

24-06-2024

Title: The Faculty of Engineering, Chiang Mai University Hosted Delegation from Hong Kong University of Science and Technology

24-06-2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube)

24-06-2024

Building Engineering Bridges with Inha University

20-06-2024

เด็กวิศวะคอม มช. คว้าที่นั่งตัวแทนภาคเหนือ! สำหรับผู้ที่มีทักษะสุดยอดด้านสายสัญญาณชั้นเลิศ เข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวทีการแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 12

20-06-2024

ENG, CMU & KAIST Forge Engineering Alliances

20-06-2024

The Faculty of Engineering, Chiang Mai University Visited the Technical University of Liberec in Czech Republic to Explore Engineering Collaboration

20-06-2024

Partnering with Sungkyunkwan University (SKKU) to Advance Mechanical Engineering

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th