ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. เสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิด “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ”
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. นำทีมนักวิจัยจาก Nanyang Technological University ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เก็บข้อมูลโครงการ “Clean Water Access for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies”

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าโครงการ “Clean WaterAccess for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies” เดินทางเข้าหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และสมาชิกที่เกี่ยวข้อง สมาชิก อบจ.เชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ``ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ ``

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ``ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ `` ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เมษายน 2567
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และกลุ่ม Sci – Consortium พร้อมเดินหน้าจัดทำโครงการพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Consortium) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านต่อ

ข่าวสาร

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190058 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190059 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

05-04-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190057 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

03-04-2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

02-04-2024

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า ต้องมีใจใหม่ “

01-04-2024

วิศวฯ มช. เสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th