ข่าวเด่น

photo

Research Leaders from CMU and NUS Discuss Innovations in Digital Twin and Net-zero Design

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเมืองชาญฉลาด (Frontier Research in Urban Intelligence) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

The Faculty of Engineering Delegates Promoted International Engineering Programs on Outreach Tour

Dr. Faifan Tantakitti, Deputy Director of Chiang Mai International Engineering School and Miss Kornthip Chaiyanon, International Relations Officer of the Faculty of Engineering at Chiang Mai University, embarked on a proactive outreach tour to introduce the university’s esteemed international engineering programs to prospective students.
อ่านต่อ
photo

ENG CMU Attended Midterm Meeting of the EU-SME 5.0 Project at the University of Malta

Delegates from Chiang Mai University Joined A STRATEGIC ROADMAP TOWARDS THE NEXT LEVEL OF INTELLIGENT, SUSTAINABLE AND HUMAN-CENTRED SMES – SME 5.0 at Republic of Malta.
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Hsing University, Taiwan หารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการรับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ ตลอดจนทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบทางอุณหภาพ
อ่านต่อ

ข่าวสาร

24-05-2024

7ภาควิชา วิศวฯ มช. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ในโครงการ “อบรมสัมมนา การสร้าง LinkedIn learning path”

24-05-2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190021 , EP190022 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

24-05-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190058 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

24-05-2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190056 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)

20-05-2024

Chiang Mai CCS Visits Minister Counsellor and Chargé d’affaires a.i., Royal Thai Embassy in Oslo to Discuss an International Collaboration Project

20-05-2024

ยกระดับความเป็นมืออาชีพ พนักงานขับรถวิศวฯ มช. ในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถและการให้บริการแบบมืออาชีพ”

15-05-2024

Chiang Mai CCS Visits Gassnova SF in Norway

15-05-2024

Research Leaders from CMU and NUS Discuss Innovations in Digital Twin and Net-zero Design

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th