เปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 3 เรียบเรียงโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ในงาน CMU Book Fair วันที่ 26 พย. 2566

หนังสือนครเชียงตุง ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์ โดยมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้จากการจัดจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกสภาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในปี พ.ศ 2568