ข่าวเด่น

photo

รศ.ดร. ธีวรา สุวรรณ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย ณ กองพลทหารราบที่ 7

พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณานามค่าย โดยมีราชบัณฑิตจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yunnan Normal University นำโดย Professor Li Hong รองอธิการบดี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

Welcome ISER 2023 Committees 18th International Symposium on Experimental Robotics

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาต่างๆและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Oussama Khatib, Department of Computer Science. Director of Stanford Robotics Lab, Stanford University School of Engineering และ Prof.Marcelo H. Ang Jr., Department of Mechanical Engineering Ag Director, Advanced Robotics Centre, National University of Singapore
อ่านต่อ
photo

เปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 3 เรียบเรียงโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ในงาน CMU Book Fair วันที่ 26 พย. 2566
อ่านต่อ

ข่าวสาร

07-12-2023

Opening Ceremony : 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023)

06-12-2023

Chiang Mai CCS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สกสว. พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้าน CCS

06-12-2023

วิศวฯ มช. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นรุ่นใหม่

06-12-2023

วิศวฯ มช. จัดกิจกรรม Idea Hackathon อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ”

05-12-2023

วิศวฯ มช. ร่วมใจ น้อมสักการะองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2566

04-12-2023

ENG CMU Welcome Prof.Woojae Seong, Seoul National University

04-12-2023

ผนึกกำลัง 3 มหาวิทยาลัย ! วิศวฯ มช. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. -มช.

01-12-2023

ENG CMU X REAL BPM Company Limited X Altair Engineering มุ่งหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา นาคเขียว
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th