ข่าวเด่น

photo

CM-IES, ENG Representatives Proudly Witness MOU Signing Ceremony, Enhancing Academic Collaboration Between CMU and Chang’an University

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Chang’an University ณ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อ่านต่อ
photo

CM-IES ต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมนานาชาติใหม่ด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024

ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ (CM-IES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนทางวิชาการและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

วิศวะ มช. ร่วมศึกษาดูงานกับสภาคณบดี อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45
อ่านต่อ
photo

ต้อนรับเฟรชชี่ สู่บ้านช้างเหล็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บ้านช้างเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พร้อมสู่การเดินทางครั้งสำคัญของการเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th