ข่าวเด่น

photo

สุดยินดี ! นักศึกษาวิศวฯ มช. รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีนายโคโซ โท (Mr. Kozo To) รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือผู้บริหารระดับต้น – กลาง กลุ่ม Sci – Consortium

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร และเลขานุการคณะ นางพรรณี โศจิธรรมพร ร่วมให้การต้อนรับเลขานุการคณะและหัวหน้างานจากส่วนงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คณะ
อ่านต่อ
photo

เริ่มแล้ว ! วิศวฯ มช. ห่วงใยชาวเกียร์ ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยต้านภัย PM 2.5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำหน้ากากอนามัยป้องกัน PM2.5 กว่า 1,000 ชิ้น แจกจ่ายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความอันตรายของฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

นักศึกษาวิศวฯ มช. กลุ่มนำร่องโครงการ E-SIE Hub เข้าศึกษาดูงาน Basecamp24 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนำร่องโครงการ E-SIE Hub ศึกษาดูงาน Basecamp24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ

ข่าวสาร

04-03-2024

สุดยินดี ! นักศึกษาวิศวฯ มช. รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

04-03-2024

วิศวฯ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง – แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3”

01-03-2024

วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง อว. และ สภาวิศวกร มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

29-02-2024

เริ่มแล้ว ! วิศวฯ มช. ห่วงใยชาวเกียร์ ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยต้านภัย PM 2.5

29-02-2024

วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือผู้บริหารระดับต้น – กลาง กลุ่ม Sci – Consortium ครั้งที่ 1

28-02-2024

วิศวฯ มช. เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน”ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

28-02-2024

วิศวฯ มช. จัดบรรยายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

27-02-2024

วิศวฯ มช. ต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยานพาหนะ

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th