ข่าวเด่น

photo

มุ่งสนับสนุนการเรียนของ นศ. วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 67

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 3 ทุน ประกอบด้วย ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลค่า 4,545,000 บาท, ทุนลูกเราชาวเกียร์และทุนสานฝันปั้นวิศวกร มูลค่า 4,062,000 บาท และ เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก มูลค่า 1,017,000 บาท
อ่านต่อ
photo

คณะวิศวฯ มช. รับมอบ “โมเดลถังบำบัดน้ำเสีย” เพื่อการเรียนการสอน และต่อยอดการเรียนรู้

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบชุดตัวอย่างทดลอง “โมเดลถังบำบัดน้ำเสีย” รุ่น ARB-CMU-C23113-RO จาก บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโมเดลจำลอง จากถังบำบัดที่ใช้งานจริง
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. และ ICDI ให้การต้อนรับ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, P.R. China เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และหัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์
อ่านต่อ
photo

วิศวะ มช. ระเบิดความยิ่งใหญ่ในงาน “เปิดโลกกิจกรรม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” แนะนำชมรมต่าง ๆ ของคณะ ที่มีหลากหลายด้าน เช่น ชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ ชมรมดนตรี ชมรมเชียร์ และชมรมอาสา ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 สามารถเลือกเข้าชมรมตามกิจกรรมที่ตนสนใจตามความชอบและความถนัด
อ่านต่อ

ข่าวสาร

13-07-2024

วิศวะ มช. และ มูลนิธิ นศ.เก่า วิศวฯ มช. ร่วมสานต่ออนาคตทางการศึกษา มอบทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ปี 2567

12-07-2024

Special Lecture “Smart and Sustainable Factories of the Future” by Prof.Dr.Erwin Rauch

12-07-2024

วิศวะ มช. หารือร่วมกับสมาคม นศ.เก่า วิศวฯ มช. วางแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต

10-07-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

10-07-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนจอมทอง                                                

10-07-2024

มุ่งสนับสนุนการเรียนของ นศ. วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 67

08-07-2024

วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. และ ICDI ให้การต้อนรับ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, P.R. China  เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

05-07-2024

คณะวิศวฯ มช. รับมอบ “โมเดลถังบำบัดน้ำเสีย” เพื่อการเรียนการสอน และต่อยอดการเรียนรู้

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th