นักศึกษาวิศวฯ มช. กลุ่มนำร่องโครงการ E-SIE Hub เข้าศึกษาดูงาน Basecamp24 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนำร่องโครงการ E-SIE Hub ศึกษาดูงาน Basecamp24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดย คุณคมชาญ พุทธคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship & Innovation Center : EIC) พร้อมทีมงานได้ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของอุทยานฯ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยรูปแบบ Basecamp24 และ builds CMU เพื่อให้เห็นรูปแบบการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นขั้นตอน แบ่งระดับของผู้ประกอบการตั้งแต่แนวคิดการประกอบธุรกิจ วิธีที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ การให้แหล่งทุนที่เหมาะสมในแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถทำ Prototype และทดสอบตลาดจนมั่นใจว่ามีลูกค้าจริง และนำไปสู่การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมและการทำงานของ Basecamp24 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ