ข่าวเด่น

photo

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง กรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง เข้ากราบนมัสการพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง กรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง เข้ากราบนมัสการพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำแนะนำในการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอก เมื่อวันที่ 13 กย. 2566
อ่านต่อ
photo

Engineering CMU Invited to MEDCHIC Innovation Day 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการขับเคลื่อน Digital Health Tech Platform และร่วมบรรยายหัวข้อ “Wheel B : Streamlining Patient Flow and Bed Allocation: Revolutionizing Stretcher Management”
อ่านต่อ
photo

ENG CMU Extended Warm Welcome to Delegates from French Embassy in Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Xavier GROSMAITRE, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. มุ่งสร้างงานวิจัยตอบแทนสู่สังคม ในการอบรมการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) แก่บุคลากรสายวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”
อ่านต่อ

ข่าวสาร

26-09-2023

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน The Murata Science Foundation Research Grant 2023

26-09-2023

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ภายในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

26-09-2023

วิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

25-09-2023

Engineering CMU : Kick-off Train the Trainer เตรียมความพร้อมแก่คณาจารย์วิศวฯ มช. มุ่งสู่การเป็น Tech Startup Coach

25-09-2023

วิศวฯ มช. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

19-09-2023

วิศวฯ มช. x SMC ประชุม Kick-off การก่อสร้างอาคาร “SMC HUB”

15-09-2023

วิศวฯ มช. จัด “โครงการวันนักวิจัยพบนักวิจัย ประจำปี 2566” 

15-09-2023

วิศวฯ มช. ไม่หยุดพัฒนา ! จัดประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอ ABET ปี 2567 

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นที สุริยานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับการให้ดำรงตำแหน่ง(เทียบตำแหน่งทางวิชาการ)เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th