วิศวฯ มช. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง

กิจกรรมแห่พระพุทธรูปสำคัญ 13 เม.ย. 59

   

————————————————————————————————————–

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 22 เม.ย.59

“วิศวะฯ หมู่เฮา … สระเกล้าดำหัว ดาหอมตอมคัว … น้อมจิต-ตั๋วสูมา

คนเก่าเหล่าใหม่ … มากหน้า หลายต๋า ซาวสองเมษา … มาปะกั๋นเนอ”

โดย การประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

]]>