รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย ร่วมแข่ง iCode Programming Contest 2016

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม ปี 2559 : iCode Programming Contest 2016 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททีมไม่เกิน 3 คน โดยจัดแข่งขันในสภาพแวดล้อมปิด เพื่อแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ภาษา C, C++ หรือ Java ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งสมาชิกของทีมอันดับที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-5  จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering) และหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฏาคม 2559  (ปิดระบบรับสมัคร เวลา 15.00 น ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 กำหนดแข่งขันการเขียนโปรแกรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://cpe.eng.cmu.ac.th/icode/  หรือ ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 08-4614-0006, 0-5394-2023 Fax: 0-5394-2072]]>