รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (AIMS)

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม— >>  https://eng.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/AIMS-1.pdf]]>