ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา จำนวน 12 โครงการ ดังนี้   1.2017 Japanese Business Internship Program ณ University of the Ryukyus (UR) รับสมัครผู้ร้วมโครงการ โดยผู้ได้รับตัดเลือกจะได้รับทุน JASSO 160,000 เยน(แบ่งจ่ายสองครั้ง) Download เอกสาร http://inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 2.AGU International Short Program รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Aoyama Gakuin University ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2560 สมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 3. Super Short-term Program จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 4.Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2561  สมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click 5. ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ปีการศึกษา 2561 สนใจติดต่อสมัครโดยตรงทาง www.fulbrightthai.org (คลิกหัวข้อ Now Open) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click 6. ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น  ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=171627  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560    ตามที่อยู่ ดังนี้        ถึง   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ) ชั้น 8             49 พระรามซอย 30  ถนนพระราม             พญาไท กรุงเทพฯ 10400                     รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click 7.Endeavour scholarships and Fellowships โดยสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ รับสมัครผู้สอบชิงทุน 4 ประเภท ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click 8. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาจำนวน 2 ราย  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม –> Click  9. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University (สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018) ประเทศญี่ปุ่น ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัย ฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 10. Maranatha Christian University International Summer School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่  2 – 15 กรกฎาคม 2560 สมัครโดยตรงภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click  11. Mapua Institute of Technology, ฟิลิปินส์ รับสมัครผู้ร่วมโครงการ Mapua International Summer School 10 – 29 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –>Click 12. University of York Short Course Proposals-Chiang Mai เชิญบุคลากร/นักศึกษา ร่วมโครงการระยะสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click        

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. โทร.053-944176 ในวัน-เวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 -16.30 น. เว้นช่วงพักเที่ยงและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ]]>