ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับ นศ.เก่าในการร่วมกิจกรรมนำ นศ.ใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับ นศ.เก่าในการร่วมกิจกรรมนำ นศ.ใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปีการศึกษา 2560 (สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่)

]]>