ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์”

กำหนดการ

“ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์”

แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


08.45 น.          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกัน  ณ  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ชั้น G )

09.00 น.           ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี (ยืนในแถวหน้า พร้อมกับผู้บริหาร)

                        พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                    -เชิญประธาน ถวายราชสักการะ

                                    -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ประธานในพิธี ก้าวขึ้นยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                                    -ถวายคำนับ

                                    -จุดเครื่องทองน้อย

                                     -ถวายคำนับ

                                    -ประธานในพิธีกล่าวสดุดี และถวายอาลัย

                                    -ผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 90 วินาที

                                    -ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

09.15 น.          กิจกรรม “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์”

                                    -พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรม ชี้แจงจุด และวิธีการปลูกต้นดาวเรือง

                                    -ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารนำผู้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองตามแนวที่คณะจัดเตรียมไว้

                                    ( บริเวณทางเดินข้างอาคาร 30 ปี หน้าร้านกาแฟ ไปจนถึงหน้าอาคาร เครื่องกล 1 )

                                    -เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

›การแต่งกาย             ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สวมชุดสูทสากลสีดำ หรือชุดสุภาพสีดำ

นักศึกษา สวมเครื่องแบบนักศึกษา ( ถูกระเบียบ ) ติดโบว์ไว้ทุกข์สีดำที่แขนข้างซ้าย

]]>