ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์เป้าบิน ประจำปี 2556” นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. สมัครด่วน!!! ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2556
  2. อบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับ PLC ในวันที่ 19-20 มกราคม 2556  โดย อ.จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์
  3. แข่งขันรอบคัดเลือก (ทฤษฎี)
  4. แข่งขันรอบจัดทำหุ่น
  5. ดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th/robot
[caption id="attachment_1682" align="aligncenter" width="650" caption="ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน"]ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน[/caption]
]]>