Haze Free Thailand เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2018

กลุ่มนักวิจัยโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2018 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางพร้อมด้วยทีมนักวิจัยรวมทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2018 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ได้รับเลือกจากคณะกรรมการจัดงานให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมนานาชาติ ที่ประเทศไทยในปี 2019 ]]>