รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ International Internship Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อร่วมโครงการ

ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (International Internship Program)  ระยะเวลาประมาณ 8 weeks

โดยกรอกใบสมัคร Online

Link–>> ใบสมัคร

และสแกนเอกสารส่งทาง E-mail: nuttasri@eng.cmu.ac.th และพิมพ์เอกสารส่งที่ภาควิชา ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 61

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ “พี่ณัฐ” งานบริหารงานวิจัย ฯ วิศวฯ มช ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176 จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 16.30 น.

]]>