นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในวันพุธที่ 13 ก.พ.56 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากไม่เข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ กู้ยืมเงินใน ปีการศึกษา 2556  [caption id="attachment_2000" align="aligncenter" width="720" caption="นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ."]นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ.[/caption]]]>