ศูนย์ CCDC ร่วมงาน “อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน”

ร่วมจัดนิทรรศการ “อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน” จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ สวนหลวง ร.9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มนักวิจัยอันมีรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมเป็นคณะทำงาน สาธิตพร้อมแสดงเครื่อง Dustboy ที่สามารถตรวจวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 ในบรรยากาศ รายงานผ่านสมาร์ทโฟน หรือระบบเครือข่ายโดยใช้เซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสง รวมถึงชุดคัดแยกฝุ่นก่อนเข้าเซ็นเซอร์แบบ Virtual Impactor และส่งสัญญาณการวัดระยะไกลผ่านเครือข่าย WiFi และ GSM โดยได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก ]]>