รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน Purple Lab, CMU

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน Purple Lab, CMU 

บริการวิชาการสู่ชุมชนกับ Blue Lab, University of Michigan

13 – 31 พฤษภาคม 2562

 

]]>