การอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy"

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเรื่องการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน
Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy   
โดยทีมวิทยากรจากเนเธอแลนด์ และยุโรป
วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562
ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ ( RTT)


ผู้สนใจลงทะเบียนทาง QR CODE หรือ https://forms.gle/32xmBTK84udA4YBS8
สอบถามเพิ่มเติมทาง E-mail: pimluck@eng.cmu.ac.th

]]>