ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. นักศึกษาสามารถนำใบ มชท.50 ภาคเรียนที่ 3/2555ชำระเงินได้ที่ ธนาคารฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. นักศึกษาสามารถนำใบ มชท.50 ภาคเรียนที่ 3/2555ชำระเงินได้ที่ ธนาคารฯ

[caption id="attachment_2135" align="aligncenter" width="650" caption="ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. นักศึกษาสามารถนำใบ มชท.50 ภาคเรียนที่ 3/2555ชำระเงินได้ที่ ธนาคารฯ"]ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. นักศึกษาสามารถนำใบ มชท.50 ภาคเรียนที่ 3/2555ชำระเงินได้ที่ ธนาคารฯ [/caption]]]>