วิศวฯ มช. ร่วมเป็นกรรมการจัดแข่ง FTC Thailand ประชันออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ ระดับมัธยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน FIRST Tech Challenge, THAILAND (FTC Thailand) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์กร FIRST For Inspiration and Recognition of Science and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ STEM Education ด้วยกิจกรรมหุ่นยนต์ พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อจัดเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST Tech Challenge ในประเทศไทย พร้อมต่อยอดสู่การเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันประกอบด้วยทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 5 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม GC Sharing (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Auric Automatons (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Poker Face (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)  รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Sapasaped (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) และ SATIT CMU (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ ได้แก่ Best Problem Solving Award ทีม SATIT CMU, Best Engineering Notebook ทีม GC Sharing, Engineering Design Award ทีม Sapasaped, Best Presentation Award ทีม Auric Automatons และ Best Team Work Award ทีม GC Sharing อย่างไรก็ตามการแข่งขัน FTC นี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย หากประสบผลสำเร็จ และเป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวาง หรือมีผู้เล็งเห็นประโยชน์ของกิจกรรมมากขึ้น อาจสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียน และโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันในคราวต่อไป

]]>