วิศวฯ มช. ร่วมเป็นกรรมการจัดแข่ง 2nd FTC Thailand ระดับมัธยม ประชันออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน FIRST Tech Challenge, THAILAND 2020 (FTC Thailand) ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์กร FIRST For Inspiration and Recognition of Science and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะครู และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 220 คน จากนั้นคณะกรรมการชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานในแต่ละภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเดินทางไปเตรียมพร้อม และร่วมกิจกรรมเพื่อการแข่งขันในวันถัดไป โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ STEM Education ด้วยกิจกรรมหุ่นยนต์ พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อจัดเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST Tech Challenge ในประเทศไทย พร้อมต่อยอดสู่การเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ผู้เข้าประชันฝีมือประกอบด้วยทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 220 คน จาก 17 ทีม 9 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (2 ทีม) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (7 ทีม) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์หุ่นยนต์ Easy Kids Robotics จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (2 ทีม) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา

ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้

1. Winning Alliance Award :         ทีม SWB โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และ
ทีม CKK Robot Family  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2. First Runner Up:                      ทีม Ezreal โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ
ทีม PRC Dark Magic โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

3. Second Runner Up:                 ทีม PRC-Pondering โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ ทีม Easy Kids Robotics ศูนย์หุ่นยนต์ Easy Kids Robotics ทีม SC Robot One โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และทีม Dara Unlimit  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

5. Inspiring Award:                      ทีม CKK Robot Family   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

6. Think Award:                          ทีม CKK Robot Family   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

7. Connect Award:                     ทีม SWB โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

8. Innovate Award:                     ทีม CKK Robot Family   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

9. Control Award:                       ทีม SWB โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

10. Motivate Award:                   ทีม Ben2Robot โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

11. Design Award:                      ทีม Easy Kids Robotics ศูนย์หุ่นยนต์ Easy Kids Robotics
จังหวัดเชียงใหม่

12. Promote Award:                   ทีม SC Robot One โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

13. Compass Award:                   ทีม Ben2Robot โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

14. Judges’ Award:                     ทีม Ezreal โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

15. FTC THAILAND Community:    ทีม Ben2Robot โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. Popular Vote:                       ทีม SC Robot One โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม)ณธ                                                 

 ประมวลภาพเพิ่มเติม       https://drive.google.com/drive/folders/1FSg_7S_tNj2Su2XZpxhEwbFLEvnVqnAI