ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นศ. คณะวิศวฯ ม.เชียงใหม่
ในวันที่ 20 เม.ย. 2556 เป็นต้นไป 
ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน]]>