รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ Inbound – Outbound Mobility

*รายละเอียดกิจกรรม http://cmu.to/zZOB5

**ลงทะเบียนเข้าร่วม http://bit.ly/2MjHq46

***สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคาร 30 ปี โทร.053-944177 ต่อ 23 หรือ 24