นศ. วิศวฯ คอมฯ มช. คว้า 2 รางวัลจากการการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2021) ครั้งที่ 23

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) ผลปรากฏว่า โครงการสเปลคราฟเตอร์ โดยทีมพัฒนาโครงการคือ นายนายรดิส ค้าไม้ และ นายชยุตพงศ์ พรมลี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ในระดับนิสิต นักศึกษา นอกจากนี้โครงการเกมส์เสริมทักษะวิชาวิทยาการคำนวณยังคว้ารางวัลชมเชย สาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โดยมีทีมพัฒนาโครงการคือ นายอนุชา ปินทรายมูล และ นายกรวิชญ์ บัวคำปัน ซึ่งได้รับการดูแลจากอาจารย์ ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดที่นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับยังจัดว่าเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในสาขานั้น ๆ อีกด้วย

นายรดิส ค้าไม้ และ นายชยุตพงศ์ พรมลี ทีมผู้พัฒนาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในสาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ในระดับนิสิต นักศึกษา

นายอนุชา ปินทรายมูล และ นายกรวิชญ์ บัวคำปัน ทีมผู้พัฒนาที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในสาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในระดับนิสิต นักศึกษา