วิศวฯ มอบตู้ Swab Test เสริมศักยภาพแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และทีมนักวิจัย ร่วมสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำตู้ตรวจเชื้อ Swab Test ด้วยเทคโนโลยีความดันบวก รวมถึงตู้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อจากเทคโนโลยีความดันลบ โดยบริษัท ศรีสุข วิลล่า จำกัด ร่วมบริจาคเงินสร้างตู้ตรวจเชื้อดังกล่าว และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ทั้งนี้ต้นแบบได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาล ฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดี และ แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับมอบ

จากซ้ายไปขวาของภาพ
พว.สุภาพร หงษ์คอย พยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นพ.กฤติน นาราเวชสกุล รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ฯ
พญ.มัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ฯ
นพ.ภาษา สุขสอน ผู้บริจาค
ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิศวฯ มช.
อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และทีมนักวิจัย วิศวฯ มช.