วิศวฯ ลุยต่อ : ทำห้องความดันลบ ICU ช่วยแพทย์สวนดอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมส่งมอบเทคโนโลยีในสถานการณ์วิกฤต
ติดตั้งอุปกรณ์สร้างความดันลบและความดันบวกสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน (Surgical Critical Care Unit) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564