ช้างเหล็กส่งธารน้ำใจให้สวนดอกอย่างต่อเนื่อง มอบเครื่องช่วยหายใจ ปั๊มหัวใจ และหุ่นยนต์ CMU Aiyara หนุนการทำงาน และความปลอดภัยของทีมแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมส่งมอบแด่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

พร้อมกันนี้ได้มอบ“หุ่นยนต์ขนส่งในอาคารผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ: CMU Aiyara Robot” ตัวที่ 2 มูลค่า 125,000 บาท คณะทำงานเดิมจากปีที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คิดค้นพัฒนานวัตกรรมลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หน้าที่หลัก คือ ส่งอาหาร ยา แก่ผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิ และอาการ นอกจากนี้ยังเก็บภาชนะเดิม รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้ว หรือขยะออกจากห้องผู้ป่วย หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยรีโมทควบคุม พร้อมจอมอนิเตอร์ เพื่อสื่อสารโดยเห็นหน้ากันได้ ระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ และพยาบาลผ่านอินเตอร์คอม

นับแต่เกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีที่ผ่านมาจนบัดนี้ คณะฯ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยระบบสร้างความดันบวก/ความดันลบ (Positive/Negative Pressure System) พร้อมระบบกรองอนุภาคและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เพื่อประยุกต์ใช้เป็น ตู้ Swab Test ตู้พ่นยาสำหรับเด็ก มุ้งความดันลบในห้องผู้ป่วยวิกฤต และ ห้องความดันบวก-ความดันลบสำหรับผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน รวมถึงห้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นต้น