นายช่าง ช้างเหล็ก Gear 27 ร่วมเป็นกำแพงต้านโควิด มอบอุปกรณ์ปกป้องการติดเชื้อ แก่บุคลากรด่านหน้า รพ.สวนดอก

นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 27 มอบอุปกรณ์แก่บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ รวมถึงผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้แก่ Face shield 89 ชิ้น เครื่องอบโอโซน 2 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมพ่นแอลกอฮอล์ 10 เครื่อง ให้หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเข้ากองทุนของโรงพยาบาลฯ อีก 38,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564