การเข้าเรียน ON-Site ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65

ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่จะเข้าเรียน On-Site นับแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เข้ารับวัคซีนต้าน Covid-19 ให้ครบ 2 เข็มก่อนเข้าเรียน โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้