รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมาบำเพ็ญกุศล ณ วัดสวนดอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมาบำเพ็ญกุศล ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พย. 2564 พร้อมกันนี้ได้เข้าสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือด้วย