บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 55

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 55 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในครานี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 688 คน ระดับปริญญาโท 151 คน ระดับปริญญาเอก 24 คน รวม 863 คน โดยมีบัณฑิต 267 คน มหาบัณฑิต 53 คน และดุษฎีบัณฑิต 12 คน รวม 332 คน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 14 ม.ค.65 >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=engineeringcmu&set=a.5824806964204727 หรือ https://gallery.eng.cmu.ac.th/displayimage.php?album=1737&pos=0

ชมภาพบรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต >>> https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1735