พิธีเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพื่อการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่”

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพื่อการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่” โดยคุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร บรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 ในการนี้พลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พันเอกเจษฎา เงินกอบทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พันเอกสันติสุข ศรีเมือง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 พันตำรวจเอกอนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน