คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพิชัย พิชยาพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพิชัย พิชยาพันธ์ บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาวัดดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กรุณามอบพวงหรีดเพื่อเป็นเกียรติ สำหรับการสวดพระอภิธรรมศพด้วย โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในการมอบพวงหรีดให้กับทางเจ้าภาพ