อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะพระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะพระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ลานพระเจดีย์ ด้านหลังพระวิหารหลวง พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานพระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณะพระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อจะได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cmu.ac.th/th/article/cde82d3f-b4af-4095-aa5d-d90f6e9f75c9