เชิญร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPE 2013 ระดับภาคเหนือ

คุณเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเก่งแค่ไหน..มาพิสูจน์ความเก่งกล้าของคุณที่นี่ [caption id="attachment_2853" align="aligncenter" width="577" caption="เชิญร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPE 2013 ระดับภาคเหนือ"]เชิญร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPE 2013 ระดับภาคเหนือ[/caption]]]>