อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการรับน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการรับน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งได้พระราชทานมาสำหรับเชิญไปสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ในวันที่27 พ.ค.2565