(คลิปวีดีโอ)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการรับน้ำสรงพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอบคุณวีดีโอจาก : ข่าวภาคเหนือ NBT Chiangmai