52 ปี วิศวฯ มช. จัดพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวฯ มช. พร้อมบวงสรวงพระวิษณุกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565