อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ศ.คลินิกนพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี

เนื่องในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร” ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565