รวมพลัง ENTANEER บริจาคโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดรักษาตัว

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รวมพลังบริจาคโลหิต ENTANEER” ในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. เพื่อใช้สำรองช่วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา อีกทั้งกระตุ้นให้ร่างกายของผู้บริจาคสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นชดเชย โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร นำทีมคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้มีความพร้อมร่วมบริจาคจำนวนมาก ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใต้อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่