คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รองศาสตาจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ในวันที่ 9 สค.2565

เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน